Polityka prywatności

Kupujący musi wyrazić zgodę zgodnie z postanowieniami art . § 11 ust. 1 Ustawy, które Sprzedający przetwarza i przechowuje swoje dane osobowe, w szczególności te wymienione powyżej i / lub niezbędne w działalności Sprzedającego do wysyłania informacji o nowych produktach, rabatach i działaniach na oferowane towary i przetwarzania ich we wszystkich jego systemach informacyjnych dotyczące wysyłania informacji o nowych produktach, rabatach i promocjach na oferowane towary.       

Sprzedawca oświadcza, że ​​nie będzie egzekwować ani warunkować zgody osoby zainteresowanej ani groźby odrzucenia stosunku umownego, usługi, towarów lub zobowiązania nałożonego na Sprzedawcę. Kupujący przyznaje sprzedającemu ustalony termin do czasu przetworzenia danych osobowych kupującego. Sprzedawca zapewnia niezwłoczne zniszczenie danych osobowych Kupującego. Kupujący może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych na piśmie. Zgoda wygasa w ciągu 1 miesiąca od dostarczenia sprzedającemu wycofania zgody przez kupującego. 

Kupujący może sprawdzić i zmienić dane osobowe podane w dowolnym momencie , a także anulować jego rejestrację, logując się na stronie www.trendynet.pl  

Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z dobrymi obyczajami, do traktowania i traktowania danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą i innymi obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej, do działania w sposób, który nie jest sprzeczny z Ustawą lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie obejdzie się i użyje dostarczonych danych osobowych wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy w oparciu o warunki handlowe sprzedającego. Przetworzone dane osobowe nie będą ujawniane, udostępniane ani przekazywane osobom trzecim.


Bezpłatna wysyłka
od 200.00 zł
Dostawa towarów
do 24 – 48 godzin
Zwrot towarów
do 14 dni
Specjalne rabaty i promocje
Wszystkie produkty
w magazynie